FOCUS Radio tim je posvećen kreiranju sadržaja, koji je u skladu sa interesovanjima širokog auditorijuma. Molimo Vas da nam pošaljete Vaše komentare i sugestije, kako bi pomenuti sadržaj učinili što kvalitetnijim i sadržajnijim.

Unapred hvala – Vaš FOCUS Radio.