Ovaj imprint je posljednji put ažuriran 09/02/2024.

Vlasnik ove veb stranice je:

FOCUS radio D.O.O.
Svetosavska 24 , Stara Pazova
Srbija
Imejl: info@focus-radio.com
Broj telefona: +381606460545
PDV broj: 110181498

Zakonski zastupnici FOCUS radio, D.O.O.:

Zoran Savić, CEO

1. Opšta

1.1 Registrovani smo na Agencija za privredne registre pod licencom ili registracionim brojem:

21312371

1.2 Naziv našeg nadzornog organa je:

Regulatorno telo za elektronske medije

1.3 Na našoj veb stranici prikazujemo usluge ili proizvode za koje je potrebna registracija kod sledećeg profesionalnog udruženja:

Regulatorno telo za elektronske medije

1.4 Sledeća profesionalna pravila i propisi primenjuju se na našu organizaciju:

Regulatorno telo za elektronske medije

Nismo voljni ili dužni da učestvujemo u postupcima rešavanja sporova pred potrošačkim arbitražnim odborom.

2. Sledeći podaci su obavezni prema nemačkom zakonu.

2.1 Wir stellen journalistische und redaktionell aufbereitete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Namen und den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Website verantwortlich ist:

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: Kristina Madić aus Beograd, Srbija.